Game of Thrones : la traduction des incantations de Melisandre

"Zyhys oñoso jehikagon Aeksiot epi, se gis hen syndrorro jemagon. Zyhys perzys stepagon Aeksio Oño jorepi, se morghultas lys qelitsos sikagon. Hen syndrorro, oños. Hen ñuqir, perzys. Hen morghot, glaeson".