Les Acteurs principaux

Liao Fan
Zhang Zili
Gwei Lun-Mei
Wu Zhizhen
Wang Xuebing
Liang Zhijun

Et aussi

Réalisateur, scénariste, compositeur de Black Coal