Nom de naissance Kiyoshi Kobayashi
Profession(s) Voix Off VO
Avis