PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION / PRETTY PICTURES
PRODUCTION / PRETTY PICTURES
PRODUCTION / PRETTY PICTURES
PRODUCTION / PRETTY PICTURES
PRODUCTION / PRETTY PICTURES

LES DEMONS A MA PORTE ; GUIZI LAI LE (1999)

Film de JIANG WENJIANG HONGBO et JIANG WEN

LES DEMONS A MA PORTE ; GUIZI LAI LE (1999)

Film de JIANG WENJIANG HONGBO et JIANG WEN

LE SOLEIL SE LEVE AUSSI ; TAI YANG ZHAO CHANG SHENG QI ; THE SUN ALSO RISES (2007)

Film de JIANG WENJIANG WEN

LE SOLEIL SE LEVE AUSSI ; TAI YANG ZHAO CHANG SHENG QI ; THE SUN ALSO RISES (2007)

Film de JIANG WENJAYCEE CHAN et JIANG WEN

LE SOLEIL SE LEVE AUSSI ; TAI YANG ZHAO CHANG SHENG QI ; THE SUN ALSO RISES (2007)

Film de JIANG WENJIANG WEN

LE SOLEIL SE LEVE AUSSI ; TAI YANG ZHAO CHANG SHENG QI ; THE SUN ALSO RISES (2007)

Film de JIANG WENJIANG WEN

LE SOLEIL SE LEVE AUSSI ; TAI YANG ZHAO CHANG SHENG QI ; THE SUN ALSO RISES (2007)

Film de JIANG WENLe réalisateur