PRODUCTION
PRODUCTION

THE TASTE OF TEA ; CHA NO AJI (2004)

Film de Katsuhito ISHIITomokazu MIURA, Maya BANNO, Takahiro SATO, Satomi TEZUKA, Tatsuya GASYUIN et Tadanobu ASANO

THE TASTE OF TEA ; CHA NO AJI (2004)

Film de Katsuhito ISHIITomokazu MIURA, Satomi TEZUKA et Tatsuya GASYUIN