PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION
PRODUCTION

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG, Jackie CHAN et Owen WILSON

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG, Jackie CHAN et Owen WILSON

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINOwen WILSON, Jackie CHAN et Fann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINFann WONG

SHANGHAI KID 2 ; SHANGHAI KNIGHTS (2002)

Film de David DOBKINJackie CHAN et Fann WONG