Date de sortie 10 septembre 2015
Avec Jing Niansong, Li Xiangnian, Lu Ye
Genre Téléfilm dramatique