PRODUCTION / EPICENTRE FILMS
PRODUCTION / EPICENTRE FILMS
PRODUCTION / EPICENTRE FILMS
PRODUCTION / EPICENTRE FILMS
PRODUCTION / MOONSTONE ENTERTAINMENT / SHOW EAST
PRODUCTION / MOONSTONE ENTERTAINMENT / SHOW EAST
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION / SND
PRODUCTION

LAN YU (HISTOIRE D'HOMMES A PEKIN) ; YOU REN XIHUAN LAN (2001)

Film de Stanley KWANLIU YE et HU JUN

LAN YU (HISTOIRE D'HOMMES A PEKIN) ; YOU REN XIHUAN LAN (2001)

Film de Stanley KWANLIU YE et HU JUN

LAN YU (HISTOIRE D'HOMMES A PEKIN) ; YOU REN XIHUAN LAN (2001)

Film de Stanley KWANLIU YE

LAN YU (HISTOIRE D'HOMMES A PEKIN) ; YOU REN XIHUAN LAN (2001)

Film de Stanley KWANLIU YE et HU JUN

WU JI : LA LEGENDE DES CAVALIERS DU VENT ; WU JI (2004)

Film de Chen KAIGELiu YE

WU JI : LA LEGENDE DES CAVALIERS DU VENT ; WU JI (2004)

Film de Chen KAIGENicholas TSE et Liu YE

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUQIN JUNJIE, LIU YE, GONG LI et JAY CHOU

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUQIN JUNJIE, GONG LI et LIU YE

LA CITE INTERDITE ; MAN CHENG JIN DAI HUANG JIN JIA ; CURSE OF THE GOLDEN FLOWER (2006)

Film de ZHANG YIMOUQIN JUNJIE, GONG LI et LIU YE

CITY OF LIFE AND DEATH ; NANJING! NANJING ! (2009)