Titre original LORELEI
Réalisé par Shinji HIGUCHI
Avec Kôji Yakusho , Shin'ichi TSUTSUMI , Satoshi Tsumabuki
Scénariste(s) Satoshi Suzuki
Année de production 2015
Genre Film de guerre

Offres VOD

Pas d'offres actuellement.

Toutes les séances

Photos

PRODUCTION / TOHO CO LTD
PRODUCTION / TOHO CO LTD

LORELEI, LA SORCIERE DU PACIFIQUE ; LORELEI (2005)

Film de Shinji HIGUCHI et Cellin GLUCKacteur non identifié, Kôji YAKUSHO et Yu KASHII

LORELEI, LA SORCIERE DU PACIFIQUE ; LORELEI (2005)

Film de Shinji HIGUCHI et Cellin GLUCKSatoshi TSUMABUKI

Casting

Kôji Yakusho
Masami Shin'ichi
Shin'ichi TSUTSUMI
Asakura Ryokitsu
Satoshi Tsumabuki
Yukito Orisaka
Yu Kashii
Paula Atsuko Ebner